„KOMPENDIUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK - W 2019 ROKU- PO ZMIANACH”

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

MAJ 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
18
19
21
23
24
25
26
27
29
30
31

„KOMPENDIUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK - W 2019 ROKU- PO ZMIANACH”

Archiwum szkoleń

 

Ostatni termin: 
16 05 2019 10:00 - 15:00


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
 tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
 www.rcsa.pl  email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                             

 

Rzeszów, dn. 3.04.2019 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

 

„KOMPENDIUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK -  W 2019 ROKU- PO ZMIANACH”

 

W ZAŁĄCZENIU:  Wzorcowa Polityka rachunkowości,  ZPK, Obieg  dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Instrukcja i wzory dokumentacji dt. Inwentaryzacji.

Szkolenie  kierowane jest  dla: Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów  

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzone przez  ustawodawcę  i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.

 

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

           Wychodząc naprzeciw uczestnikom - w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

 

 

PROGRAM SZKOLENIA:          

 

1.Wpływ wprowadzonych zmian  na prowadzenie ksiąg rachunkowych - zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.

2. Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy ), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego -księgowanie w zespole „5”).

3. Fundusz  Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.

4. Rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów, zaliczki - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego

5. Ewidencja księgowa  materiałów i towarów.

6.  Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje)  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencjapo zmianach przepisów:

 a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? )

b)jakie źródło finansowania?

1)      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  - zmiana stanu prawnego  od 2017r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.

2)      Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - -zasady wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

3)      NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  - jak  wprowadzać i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury.

  • Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor - z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zmiana kwot.
  • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie przepisów :

a)      syntetyczna;

b)      analityczna;

c)      pozabilansowa;

d)     regulacje w polityce rachunkowości;

e)      miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

  •    Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje.
  •   Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego

 ( w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki) : zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.

  • Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ) - ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie  zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.  
  • Zasady i metody amortyzacji - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
    •  Gospodarowanie majątkiem - ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych w Instytucjach Kultury.

7 . Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- ( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

8.    Wybrane zagadnienia :           

a)     odpisy aktualizacyjne,

d)     odsetki  od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne- po zmianie od 2017r.,

9. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 - po zmianach.

10. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń  (wypełnione przykłady):

-        roczna,

-        5-letnia,

-        10-letnia.

11. Konsultacje w zakresie  poruszanych  zagadnień.

 

 

Prowadzący:Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych.
Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

           

Termin szkolenia:  16 maj 2019 

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w szkoleniu: 340 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunch

 

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

                    potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 14.05.2019 r.

 

......................................................................................................................................................

 

..................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu KOMPENDIUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- RACHUNKOWOŚĆ...  organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 16.05.2019r …………………………………………………………………………………………………………………………….

......................................................................................................................................................................................................

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

   ..................................                                                                                                                    .....................................................

         /   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej

 


Wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”

 

 

Addres
Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

 

 

 

Dostępne terminy


  • 16 05 2019 10:00 - 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum