„KOMPENDIUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK - W 2019 ROKU- PO ZMIANACH”

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

PAŹDZIERNIK 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
24
26
27
29
31

„KOMPENDIUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK - W 2019 ROKU- PO ZMIANACH”

Rzeszów - Szkolenia otwarte

 

Następny termin: 
17 10 2019 10:00 - 15:00


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
 tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
 www.rcsa.pl  email:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                             

 

Rzeszów, dn. 29 sierpnia 2019 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

 

„KOMPENDIUM GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY- RACHUNKOWOŚĆ, PLAN KONT, MAJĄTEK -  W 2019 ROKU- PO ZMIANACH”

 

W ZAŁĄCZENIU:  Wzorcowa Polityka rachunkowości,  ZPK, Obieg  dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Instrukcja i wzory dokumentacji dt. Inwentaryzacji.

Szkolenie  kierowane jest  dla: Głównych księgowych oraz Pracowników Wydziałów Kultury Urzędów  

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych  wprowadzone przez  ustawodawcę  i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są  przedmiotem kontroli różnych organów i odpowiedzialności w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

           Wychodząc naprzeciw uczestnikom - w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja oraz wskazówki.

 

PROGRAM SZKOLENIA:          

1.Wpływ wprowadzonych zmian  na prowadzenie ksiąg rachunkowych - zakładowy plan kont, zasady ujmowania operacji, księgowanie dokumentów.

2. Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy ), koszty (w tym: koszty według budżetu zadaniowego -księgowanie w zespole „5”).

3. Fundusz  Instytucji Kultury oraz Fundusz Rezerwowy.

4. Rozliczenia międzyokresowe  przychodów i kosztów, zaliczki - zasady ujmowania operacji, zdarzenia na przełomie okresów i lat, rozliczania wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego

5. Ewidencja księgowa  materiałów i towarów.

6.  Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje)  - źródła ich finansowania oraz  ujęcie i  ich ewidencjapo zmianach przepisów:

 a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? )

b)jakie źródło finansowania?

1)      Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  - zmiana stanu prawnego  od 2017r. - prawidłowy sposób przekazania majątku dla Instytucji Kultury.

2)      Klasyfikacja Środków Trwałych 2016 - -zasady wprowadzania zmian w powiązaniu z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

3)      NOWY KSR nr 11 „ŚRODKI TRWAŁE”  - jak  wprowadzać i stosować prawidłowo w Instytucjach Kultury.

  • Definicja i przyporządkowanie środków trwałych zgodnie z uor - z uwzględnieniem KSR nr 11 oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych- zmiana kwot.
  • Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - po zmianie przepisów :

a)      syntetyczna;

b)      analityczna;

c)      pozabilansowa;

d)     regulacje w polityce rachunkowości;

e)      miejsce i technika prowadzenia ewidencji.

  •    Wycena oraz dokumentowanie zmian środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie (inwestycji), w tym: remonty i modernizacje.
  •   Typowe schematy księgowań operacji gospodarczych w obszarze majątku trwałego

 ( w tym eksponatów, pamiątek i dzieł sztuki) : zakup, sprzedaż, likwidacja, utrata wartości, nieodpłatne przekazanie, darowizna, dotacja na inwestycje, zakup w ramach środków unijnych.

  • Środki trwałe w budowie ( Inwestycje ) - ujęcie, ewidencja i klasyfikacja kosztów środka trwałego w budowie  zgodnie z uor z uwzględnieniem KSR nr 11 „Środki trwałe”.  
  • Zasady i metody amortyzacji - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
    •  Gospodarowanie majątkiem - ogólne zasady zaprzestania ujmowania środków trwałych w Instytucjach Kultury.

7 . Wycena aktywów i pasywów,  oraz zasady przygotowania,  przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”- po zmianie przepisów- KSR nr 2- ( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

8.    Wybrane zagadnienia :           

a)     odpisy aktualizacyjne,

d)     odsetki  od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne- po zmianie od 2017r.,

9. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 - po zmianach.

10. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń  (wypełnione przykłady):

-        roczna,

-        5-letnia,

-        10-letnia.

11. Konsultacje w zakresie  poruszanych  zagadnień.

 

 Prowadzący:Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r),

„Rachunkowość, ewidencje księgowe  oraz sprawozdawczość budżetowa  w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji- z przykładami księgowań”(2016r.),

„Plan kont 2018  Zmiany w rachunkowości budżetowej  Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017r.),

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne  w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.),

„Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - pod redakcją Piotra Walczaka  - Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego (wydawnictwo C.H.BECK-2018),

Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych

 (wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018):

Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora

finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11,

Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu

terytorialnego,

oraz wielu publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

Termin szkolenia: 17 października 2019  

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w szkoleniu: 330 zł – w tym materiały, poczęstunek       i lunch

 

 

 

 

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

                    potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 15.10.2019 r.

......................................................................................................................................................

 

..................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Kompendium głównego ksiegowego …”  organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  17.10.2019 r…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

   ..................................                                                                                                                    .....................................................

         /   data   /                                                                                                                                   / podpis osoby upoważnionej

 


Wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”

 

Addres
Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

 

 

 

Dostępne terminy


  • 17 10 2019 10:00 - 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum