Zamówienia publiczne

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

PAŹDZIERNIK 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
24
26
27
29
31

Zamówienia publiczne

Archiwum szkoleń

 

Ostatni termin: 01 10 2019 10:00

 


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rzeszów, dn. 12.09. 2019 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

 

Najnowsze zmiany z zakresu Prawa zamowień publicznych. Przegląd orzecznictwa i doktryny. Wybrane zagadnienia proceduralne.

 

1. Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym :

a. ograniczenie jawności informacji i dokumentów postępowania;

b. nowe obowiązki zamawiającego w procesie udzielenia zamówienia na tle stosowania RODO

 

2. E-fakturowanie w zamówieniach publicznych :

a. ustrukturyzowane faktury elektroniczne

b. platforma elektronicznego fakturowania (PEF)

c. obowiązku zamawiającego z zakresu e-faktur

d. zamówienia do 30.000 euro a elektroniczne fakturowanie.

 

3. Aspekty związane z elektronizacją zamówień publicznych ;

a. środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

b. podpis kwalifikowany a użyty algorytm.

c. dopuszczalność przedłożenia ,, skanu oferty “

d. forma pełnomocnitwa, wadium

e. dokumenty i oświadczenia elektroniczne, elektroniczna kopia dokumentu, narzędzia do przekazywania

f. aspekty praktyczne korzystania z miniportalu i

e-PUAP

g. reguły udostępniania protokołu postępowania i załączników po elektronizacji.

 

4. Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

 

  1. wymóg przedmiotowy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i klazule społeczne w postępowaniu o zamówienie publiczne ;

  2. warunki udziału - dobór a uczciwa konkurencja w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty na ich potwierdzenie, zasady ich uzupełniania i wyjaśniania ;

  3. odwołanie się wykonawcy do potencjału podmiotu trzeciego a podwykonawstwo w zamówieniach publicznych;

  4. wykluczenie wykonawcy – podstawy i reguły dot. stawiania wymogów w zakresie oświadczeń i dokumentów ;

  5. kryteria oceny ofert, w tym badanie rażąco niskiej ceny oraz cena jedynym kryterium oceny ofert ;

  6. procedura typowa a odwrócona w przetargu nieograniczonym ;

  7. uchylenie się wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę od zawarcia umowy – poprawność dalszych działań zamawiającego ;

  8. środki odwoławcze w procedurze zamówienia publicznego służące wykonawcy i ich wpływ na obowiązki zamawiającego ;

  9. umowa – zasady realizacji, warunki ustawowe i ewentualne umowne dotyczące jej zmiany.

 

5. Najnowsze orzecznictwo KIO w Warszawie i sądów powszechnych z zakresu zamówień publicznych.

 

 

6. Inne zagadnienia zgłoszone przez uczestników - dyskusja

 

 

Prowadzący szkolenie: mec. Zbigniew Pawlak

Termin: 30 września – 1 października 2019 r.

Czas trwania: 09:00 – 15:00

Miejsce: Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48

Koszt udziału w szkoleniu: 790 zł brutto – w tym materiały, poczęstunek i lunch

 

 

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 27.09.2019r.

......................................................................................................................................................

 

 

*Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa –RCSA obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia. RCSA zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

..................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu… ” Najnowsze zmiany z zakresu Prawa zamowień publicznych. Przegląd orzecznictwa i doktryny. Wybrane zagadnienia proceduralne.

organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniach 31.09-01.10.2019 …………………………………………………………………………………………………………………………….

............................................................................................................................................................................................

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

.................................. .....................................................

/ data / / podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

Addres
Hotel Prezydencki ***, ul. Podwisłocze 48

 

 

 

Dostępne terminy


  • od 30 09 2019 10:00 do 01 10 2019 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum