„Skutki prawne, podatkowe i karne ponoszenia odpowiedzialności urzędnika w jednostce sektora finansów publicznych”

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

PAŹDZIERNIK 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
24
26
27
29
31

„Skutki prawne, podatkowe i karne ponoszenia odpowiedzialności urzędnika w jednostce sektora finansów publicznych”

Archiwum szkoleń

 

Dziś: 
15 10 2019 10:00 - 15:00


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Rzeszów, dn. 10.09.2019 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

 

Skutki prawne, podatkowe i karne ponoszenia odpowiedzialności urzędnika w jednostce sektora finansów publicznych”

 

1. Odpowiedzialność urzędnika a odpowiedzialność Kierownika jednostki w myśl norm rachunkowości. Prognoza zmian przepisów prawnych
w tym zakresie w roku obrotowym 2019.

    1. Obowiązki w zakresie sprawdzania i przechowywania ksiąg rachunkowych.

1.2. Obowiązki w zakresie rachunkowości.

1.3. Prowadzenie ksiąg i sporządzanie sprawozdań.

1.4. Współpraca z Biegłym Rewidentem.

1.5. Dokształcanie zawodowe.

2. Odpowiedzialność po podpisaniu sprawozdania finansowego i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

3. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i obowiązkom w zakresie rachunkowości.

3.1. Odpowiedzialność za nie ujawnianie podstawy i przedmiotu opodatkowania

3.2. Odpowiedzialność za nierzetelne i wadliwe prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3.3. Odpowiedzialność za nieterminowe odprowadzanie podatków.

3.4. Odpowiedzialność za utrudnianie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, skarbowej

4. Możliwości prawne służące zaniechaniu ukarania Księgowego.

4.1. Obowiązek udowodnienia umyślności w działaniu Księgowego.

4.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

4.3. Zawiadomienie organu podatkowego o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

5. Prawa i obowiązki w trakcie kontroli podatkowej.
6. prawa i obowiązki w trakcie kontroli skarbowej.
7. Odpowiedzialność cywilnoprawna Księgowego.
8. Obsługa zewnętrzna księgowa – odpowiedzialność cywilnoprawna i karna.
9. Odpowiedzialność w świetle przepisów osobowych.
9.1. Odpowiedzialność w świetle Kodeksu Pracy.
9.2. Odpowiedzialność w świetle prawa podatkowego.
9.3. Odpowiedzialność w świetle ustawy o rachunkowości.
10. Narzędzia pomocne w pracy .
10.1. Kreowanie pozytywnej pracy podległego personelu.
10.2. Działania organizacyjne zarządu.
11. Prognoza zmian w przepisach na rok 2020 r. – odpowiedzialność jako prawo wykonywania zawodu z mocy prawa a odpowiedzialność osobowa.

 

12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

 

Prowadzący:

 

Doktor Nauk Ekonomicznych uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Katowicach. Adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej
im. W. Korfantego w Katowicach. Wieloletni praktyk. Współpracuje z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie i innymi uczelniami wyższymi. Kierownik 25 Kierunków Studiów Podyplomowych w tym: Rachunkowości Budżetowej. Napisał osobiście ponad 400 ekspertyz, przeprowadził wspólnie z firmami audytorskimi takimi jak PWC, KPMG, Mazars kilkaset audytów, przeprowadził ponad 1000 szkoleń dla organizacji publicznych i przedsiębiorstw. W swoim życiu zawodowym łączy pracę naukowca, wykładowcy i praktyka. Zakres merytoryczny kompetencji koncentruje się wokół zagadnień takich jak: rachunkowość w świetle krajowych i międzynarodowych standardów, rachunkowość zarządcza, sprawozdawczość finansowa, organizacja czasu pracy w organizacjach, szeroko pojęte kadry w sektorze finansów publicznych, badanie efektywności wydatkowania środków publicznych, budżet zadaniowy, rachunkowość zarządcza, audyt podatkowy, personalny, zagadnienia podatkowe, rewizja finansowa, rachunek kosztów, sprawozdawczość skonsolidowana, zarządzanie zasobami i majątkiem. Autor kilkuset publikacji oraz projektów naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Występuje jako ekspert na Kongresach Gospodarczych. Posiada uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego czy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada zatwierdzoną praktykę na biegłego rewidenta przez PIBR. Realizował wielokrotnie projekty naukowe dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Finansów dotyczących badania efektywności wydatkowania środków publicznych oraz był ich opiekunem. Realizował również indywidualnie, w zespole lub był ekspertem ekonomicznym kilkudziesięciu projektów dla przedsiębiorstw. Stworzył i wdrożył model organizacji w grupach kapitałowych, zasiada w Radach Nadzorczych podmiotów publicznych i prywatnych.

Termin: 15 października 2019 roku

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w szkoleniu: 330 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunch

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 11.10.2019 r.

......................................................................................................................................................

*RCSA zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

 

..................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu„Skutki prawne, podatkowe i karne ponoszenia odpowiedzialności urzędnika w jednostce sektora finansów publicznych”organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 15.10.2019r …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

.................................. .....................................................

/ data / / podpis osoby upoważnionej

 

 

Addres
Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

 

 

 

Dostępne terminy


  • 15 10 2019 10:00 - 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum