KOMPENDIUM WIEDZY DYREKTORA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - Zarządcze, organizacyjne oraz fiskalne aspekty prowadzenia działalności kulturalnej w 2019r.”

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

PAŹDZIERNIK 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
24
26
27
29
31

KOMPENDIUM WIEDZY DYREKTORA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - Zarządcze, organizacyjne oraz fiskalne aspekty prowadzenia działalności kulturalnej w 2019r.”

Archiwum szkoleń

 

Ostatni termin: 
09 10 2019 10:00 - 15:00


REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
www.rcsa.pl
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rzeszów, dn. 25 wrzesień 2019 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

 

KOMPENDIUM WIEDZY DYREKTORA I GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO INSTYTUCJI KULTURY - Zarządcze, organizacyjne oraz fiskalne aspekty prowadzenia

działalności kulturalnej w 2019r.

 

W ZAŁĄCZENIU: Wzory – KONTROLA ZARZĄDCZA – ZARZĄDZENIA dt. wszystkich obszarów, Polityka rachunkowości, ZPK, Obieg dokumentów, Instrukcja kasowa, Instrukcja magazynowa, Instrukcja i wzory dokumentacji dt. Inwentaryzacji

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma w sposób praktyczny wskazać na zmiany w przepisach rachunkowych, podatkowych, finansowych wprowadzone przez ustawodawcę i mające wpływ na działalność Instytucji Kultury.

Natomiast kontrola zarządcza, w tym zagadnienia dotyczące sposobu identyfikowania, analizowania i dokumentowania ryzyk w instytucjach kultury - stały się jednym z najważniejszych działań objętym odpowiedzialnością z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych – aktualnie kontrole w tym zakresie.

Obszerny materiał, który został dla Państwa przygotowany z tej tematyki wraz ze wzorcową dokumentacją, wyjaśnia wiele problemów, które budzą wątpliwości interpretacyjne i są przedmiotem kontroli różnych organów.

 

       Wychodząc naprzeciw uczestnikom - w załączeniu jako dodatek , zostanie Państwu przekazana przygotowana wzorcowa dokumentacja zarządcza oraz rachunkowa ( w tym: przykładowe wzory zarządzeń i tabele dotyczące tworzenia ryzyk ) oraz wskazówki.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I.KONTROLA ZARZĄDCZA:

1. Pojęcia i poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych- Instytucji kultury.

2. Standardy kontroli zarządczej - cel i ich charakter.

3. Przepisy wewnętrzne, zarządzenia, instrukcje, powierzenia uprawnień - ich rola w kontroli zarządczej oraz wzory dokumentacji.

4. Obszary w zakresie zarządzania ryzykiem( wzory zarządzeń i wzory dokumentacji ):

- identyfikacja ryzyka,

- analiza ryzyka,

- reakcja na ryzyko.

II. RACHUNKOWOŚĆ , GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FISKALNE ASPEKTY W INSTYTUCJACH KULTURY- wybrane zagadnienia:

1. Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe – rozliczenie – problemy ), koszty oraz Fundusze.

2. Ewidencja księgowa materiałów i towarów.

3. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, remonty i ulepszenia- środki trwałe w budowie ( Inwestycje) - źródła ich finansowania oraz ujęcie i ich ewidencja - po zmianach przepisów:

a)problemy z ewidencją ( czy komputer nabyty za 7000 zł – księgować jako materiał – czy jako środek trwały ? )

b)jakie źródło finansowania?

4 . Wycena aktywów i pasywów, oraz zasady przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji „rocznej”-po zmianie przepisów- KSR nr 2- ( wzory dt.: inwentaryzacji wszystkich obszarów).

5. Wybrane zagadnienia : 

a) odpisy aktualizacyjne,

d) odsetki od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne.

6. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0- po zmianach.

7. Rozliczanie podatku VAT proporcją i pre-proporcją - Korekta odliczeń (wypełnione przykłady):

  • roczna,

  • 5-letnia,

  • 10-letnia.

 

KONSULTACJE W ZAKRESIE PORUSZANYCH ZAGADNIEŃ.

 Prowadzący:Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor pozycji książkowych, w tym:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2011r),

Rachunkowość, ewidencje księgowe oraz sprawozdawczość budżetowa w rozliczeniach podatku VAT po centralizacji- z przykładami księgowań”(2016r.),

Plan kont 2018 Zmiany w rachunkowości budżetowej Komentarz dla jednostek i zakładów budżetowych”(2017r.),

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych”(2018 r.),

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - pod redakcją Piotra Walczaka - Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) w jednostkach samorządu terytorialnego (wydawnictwo C.H.BECK-2018),

Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych

(wydawnictwo C.H.BECK. IX.2018):

Rozdział VI. Środki trwałe wysokocenne i niskocenne w jednostkach sektora

finansów publicznych z uwzględnieniem KSR 11,

Rozdział VIII. Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu

terytorialnego,

oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

 

Termin szkolenia: 9 października 2019

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w szkoleniu: 330 zł – w tym materiały, poczęstunek i lunchProsimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 07.10.2019 r.

......................................................................................................................................................

 

..................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w szkoleniu „Kompendium wiedzy dyrektora …”organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 09.10.2019 r…………………………………………………………………………………………………………………………….

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy.

.................................. .....................................................

/ data / / podpis osoby upoważnionej

 

 

Wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Szanujemy prywatność. Jeśli
nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości prosimy o przesłanie
zwrotnego maila wpisując w temacie słowo „WYPISZ Z BAZY”

 

Addres
Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

 

 

 

Dostępne terminy


  • 09 10 2019 10:00 - 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum