Prowadzenie działalności w zakresie odbierania/zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych – zasady, ewidencja, sprawozdawczość ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych dokonanych w 2019 roku.

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

PAŹDZIERNIK 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
24
26
27
29
31

Prowadzenie działalności w zakresie odbierania/zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych – zasady, ewidencja, sprawozdawczość ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych dokonanych w 2019 roku.

Rzeszów - Szkolenia otwarte

 

Następny termin: 
21 10 2019 10:00 - 15:00

 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
 tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
 
www.rcsa.pl         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                             

Rzeszów, dn. 27 września 2019 roku

                Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

                                                                                     

Prowadzenie działalności w zakresie odbierania/zbierania
i przetwarzania odpadów komunalnych – zasady, ewidencja, sprawozdawczość ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawnych dokonanych w 2019 roku.

 1. Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w szczególności:

- zasady selektywnej zbiórki odpadów.

- zasady odbioru odpadów,

- postępowanie z bioodpadami.

 1. Zasady przekazywania odpadów do zagospodarowania w tym do instalacji komunalnych (definicja instalacji komunalnej, brak regionów gospodarki odpadami, skuteczne przekazanie odpowiedzialności w zakresie zagospodarowania odpadów, weryfikacja podmiotu, któremu przekazujemy odpad).
 2. Możliwość przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do termicznego przetwarzania odpadów.
 3. Umowy na odbiór, odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminą lub podmiotem.
 4. Realizacja obowiązków nałożonych na podmiot odbierający odpady (m. in. powiadamianie właściciela nieruchomości o odebraniu odpadów jako zmieszane).
 5. Prowadzenie PSZOK na zlecenie gminy (rodzaje odpadów zbieranych, wymogi dotyczące magazynowania odpadów, obowiązek dostosowania zezwolenia na zbieranie odpadów).
 6. BDO, w tym rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w szczególności:
 • Zmiany w ewidencji odpadów od 1 stycznia 2020 roku - ewidencja odpadów
  on-line za pośrednictwem BDO (zakres i zasady prowadzenia): 

- uzupełnianie karty ewidencji (KEO) i karty przekazania (KPO);
- omówienie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK).

- zniesienie zbiorczych KPO.

 • Sprawozdawczość w zakresie odpadów komunalnych.
 • Zmiany w Rejestrze BDO – wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi, konieczność aktualizacji wpisów;
 1. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - nowy sposób obliczania. Kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów.
 2. Konieczność kontrolowania przez organ gminy podmiotów odbierających odpady.
 3. Sankcje i kary (m. in. za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru).

Zajęcia poprowadzi:

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie gospodarki odpadami. Pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie  zajmujący się weryfikacją  sprawozdań, wydawaniem decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami a także biorący udział w pracach związanych z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

 

Termin: 21 października 2019

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w seminarium: 350  zł - w tym materiały szkoleniowe, poczęstunek i lunch

 

Prosimy o dokonanie opłaty za szkolenie w kasie RCSA sp. z o. o. przed jego rozpoczęciem albo przelewem, po otrzymaniu faktury

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 18 października 2019 r.

 

...................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  "Gospodarka odpadami komunalnymi"

organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu  21.10.2019 r.

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

…………………………..                                                       ……………………………………..

/   data   /                                                                                     / podpis osoby upoważnionej

 

Addres
Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

 

 

 

Dostępne terminy


 • 21 10 2019 10:00 - 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum