PRAWO PRACY – ZMIANY I PRAKTYKA W 2019 r. ŚWIADECTWO PRACY i DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH.

Szkolenia otwarte - kalendarz szkoleń

PAŹDZIERNIK 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
18
19
20
24
26
27
29
31

PRAWO PRACY – ZMIANY I PRAKTYKA W 2019 r. ŚWIADECTWO PRACY i DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH.

Rzeszów - Szkolenia otwarte

 

Następny termin: 
25 10 2019 10:00 - 15:00

 REGIONALNE CENTRUM SZKOLEŃ AKADEMIA

Al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 R z e s z ó w
 tel.
(17) 853-20-52, tel./fax. (017) 853-20-53
 
www.rcsa.pl           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rzeszów, dn.30.09.2019 roku

 

Regionalne Centrum Szkoleń Akademia Sp. z o. o. w Rzeszowie

 uprzejmie zaprasza na szkolenie:

 

 

PRAWO PRACY – ZMIANY I PRAKTYKA W 2019 r.
ŚWIADECTWO PRACY i DOKUMENTACJA PRACOWNICZA PO ZMIANACH.

 

 

 1. ZMIANY OD WRZEŚNIA 2019 r.
  1. Świadectwo pracy – nowe rozporządzenie i wzór.
  2. Zmiana art. 97 KP – świadectwo pracy
  3. Rozwiązanie umowy o pracę z osobami podlegającymi szczególnej ochronie, przywrócenie, rekompensata
  4. Przywrócenie do pracy – obowiązek rekompensaty
  5. Nowe zasady występowania z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy,
      uprawnienia pracownika (byłego pracownika) i obowiązki pracodawcy
  6. Równe traktowanie i zakaz dyskryminacji po zmianach.
  7. Nowe uprawnienia pracownika, który doznał mobbingu
 2. II.    ZMIANY OD CZERWCA i LIPCA
  1. Jednolity tekst Rozporządzenia ws. Stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu
      wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  2. Nowe Rozporządzenie MRPiPS ws. Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  3. Nowe Rozporządzenie MRPiPS ws. Statystycznej karty wypadku
  4. Zmiana Rozporządzenia RM ws. Profilaktycznych posiłków i napojów
 3. III.  ZMIANY OD MAJA 2019 r.
  1. Nowe kategorie danych osobowych pozyskiwanych w związku z zatrudnieniem
  2. Kwestionariusze dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  3. Nowe zasady stosowania monitoringu
  4. Zmiany w zakresie badań lekarskich
  5. Świadectwo pracy – ograniczone dane w świadectwie

IV. ZMIANY OD STYCZNIA 2019 r.
1.  Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy po zmianach w 2019 r.:

- zasady, komentarze, interpretacje, stanowiska MRPiPS
- modyfikacja katalogu dokumentów, części akt – A,B,C,D
- nowa część akt osobowych – D (zasady prowadzenia, nowe obowiązki pracodawców)
- zasady tworzenia podkategorii poszczególnych części akt osobowych np. B1, B2, B3, D1, D2, D3
- dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy od stycznia 2019
  (ewidencjonowanie czasu pracy, wyjścia prywatne, zwolnienia z art. 188 KP, dokumenty dot. systemów
   i rozkładów czasu pracy, dokumenty związane z urlopami, karty ewidencji przydziału odzieży)
- kwestionariusze, umowa o pracę, wypowiedzenia - nowe wzory
- listy obecności – czy są konieczne, co się zmienia, ochrona danych osobowych?
- nowy okres przechowania dokumentacji pracowniczej
- odbiór, niszczenie dokumentacji po upływie okresu przechowywania
- kontynuowanie, ponowne zatrudnienie pracownika – akta, dokumentacja, przechowywanie
- nowe dokumenty wydawane wraz ze świadectwem pracy
- wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej – nowe zasady
2.  Badania lekarskie pracowników (skierowania, orzeczenia)
- w której części akt przechowywać skierowania i orzeczenia lekarskie
- czy pracodawca ma wydawać 2 czy 3 egzemplarze skierowania na badania?

 1. 3.         Szkolenia okresowe BHP – kogo obowiązują nowe przepisy?
  - nowe zasady – kiedy należy szkolić pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
  - nowe zaświadczenia o odbyciu szkoleń
 2. 4.         Obowiązki informacyjne pracodawcy:
  - zakres czynności, kiedy i czy trzeba? Co zrobić gdy pracownik odmówi podpisania?
  - zasady stosowania art. 42 przy niepodpisaniu nowego zakresu czynności – czy można?
  - art. 29&3 Kp – informacje dla pracownika jako element istotny do umowy o pracę?
     (najczęstsze błędy)
  - obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
  - informacja o równym traktowaniu w zatrudnieniu
  - przepisy wewnętrzne ( regulaminy, pisma informacyjne, zarządzenia, obwieszczenia itp.)
 3. Urlopy wypoczynkowe w praktyce
  - zasady udzielania urlopów
  - wnioskowanie i udzielanie – zasady a dokumentacja pracownicza
  - urlopy zaległe – jak udzielać, czy i jak zobowiązać pracownika do wybrania urlopu
  - plany urlopowe a bieżące udzielanie urlopów
  - tzw. „połówka urlopu”
  - „ urlop na żądanie” – zasady udzielania, termin powiadomienia pracodawcy, czy i kiedy pracodawca może odmówić? – kazusy, orzecznictwo, przykłady
  - nie udzielanie urlopów - odpowiedzialność pracownika i pracodawcy
  - czy za niewykorzystywanie urlopów przez pracowników można nakładać kary porządkowe
 4. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy – obowiązki pracownika i pracodawcy
  - „urlopy okolicznościowe”
  - art. 188 KP – „opieka”
  - zwolnienia dla radnych, krwiodawców, członków OSP i inne
  1. Upływ okresu wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego – czym i jak usprawiedliwiać nieobecność w pracy, w sytuacji gdy pracownik nie ma jeszcze orzeczonego świadczenia rehabilitacyjnego
  2. Wyjścia prywatne
   - nowe obowiązki związane z udzielaniem, co z „książkami wyjść”?
   - zmiany w regulaminie pracy
   - zasady odpracowywania
   - wyjście prywatne a urlop wypoczynkowy
  3. Umowy na czas określony - minął okres 33 miesięcy od dnia wejścia przepisów w 2016 roku, zasady postępowania, obowiązki, możliwości

 

 1. V.   STANOWISKA, ORZECZENIA
  1. Stanowiska MRPiPS oraz PIP dotyczące dokumentacji pracowniczej po zmianie przepisów
  2. Badanie trzeźwości pracownika a RODO

 

 

 

 Prowadzący:

 

WOJCIECH DYLĄG – prawnik, publicysta, autor wielu opracowań naukowych z zakresu prawa pracy i bhp, publicysta, wieloletni wykładowca na uczelniach wyższych oraz różnych formach doskonalenia praktycznego i zawodowego, b. pracownik organu kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy i warunkami pracy, ekspert/ komentator spraw z zakresu prawa pracy w mediach.

 

 

 

                        

 

Termin:  25 października 2019

Czas trwania: 10:00 – 15:00

Miejsce: : Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

Koszt udziału w szkoleniu: 340zł – w tym materiały szkoleniowe, poczęstunek i obiad

 

Prosimy o pisemne, telefoniczne, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,

potwierdzanie udziału w seminarium w terminie do dnia 24.10.2019r.

…………………………....................................................................................................................................................

 

 

...................................................................

/pieczęć jednostki zgłaszającej/

 

Zgłaszam udział następujących osób w seminarium  „Prawo Pracy –   ważne zmiany w prawie pracy. organizowanym przez RCSA sp. z o. o. w dniu 25.10.2019 r.

……………………………………………………………………………………………………………

Nasz nr NIP........................................................Upoważniamy RCSA sp. z o. o. do wystawienia i wydania rachunku bez podpisu odbiorcy

 

…………………………..                                                       ……………………………………..

 /   data   /                                                                                              / podpis osoby upoważnionej

 

Addres
Rzeszów, ul. Okrzei 7 - Wojewódzki Dom Kultury

 

 

 

Dostępne terminy


 • 25 10 2019 10:00 - 15:00

 

 

 

Powered by iCagenda

zapyataj o szkolenie
pobierz formularz
zapyataj o szkolenie
archiwum